1

2

3

4

5

 

Zainteresowanie korzystaniem z bibliotek

Korzystanie z bibliotek oraz miejsc pozwalających na wypożyczanie książek cieszy się stosunkowo dużą popularnością. Wiele młodych osób korzysta z takich form pozyskiwania wiedzy. Nie zawsze konieczne jest bowiem kupowanie kolejnych opracowań. Nie wszystkie publikacje są dostępne w księgarniach. Biblioteki bywają zatem niezastąpione, w tym zakresie. W większych miastach mamy do czynienia z większa ilością różnorodnych bibliotek. Dla ułatwienia kontaktu oraz rezerwacji stosowane są różnorodne systemy rejestracji i zamawiania elektronicznego. Dzięki temu możemy mieć pewność dostępności książki. Biblioteki znajdują się również na terenach wiejskich. Gminne instytucje kulturowe jednak, nie stanowią punktu zainteresowania społecznego. Zdecydowanie niewielkie grono osób korzysta z takiej formy rozwijania swojej wiedzy. W chwili obecnej, sytuacja ta ulega stopniowemu przeobrażeniu. Coraz więcej osób przeprowadza się poza miasta i zapisuje do najbliższej biblioteki. Niemniej jednak, jest to proces długofalowy. Ważnym aspektem jest również brak aktualnych i ciekawych publikacji. Gminne biblioteki nie dysponują znacznymi środkami na zabezpieczenie potrzeb czytelników. Rzadko dokonywane są uaktualnienia, a jeśli już, to tylko w niewielkim stopniu. Jest to jednak ważny element popularności każdej biblioteki.

Literatura naukowa w społeczeństwie

Literatura naukowa stanowi rozbudowany zakres publikacji zwartych. Na półkach bibliotek oraz księgarni znajdziemy różnorodne książki tego typu. Nauka wykazuje bowiem najwyższy stopień rozwoju. Co róż poznawane są nowe zasady oraz odkrywane kolejne tajemnice. Wszystko to publikowane jest w rozmaitych książkach. Literatura naukowa jednak nie jest cenionym zakresem prac. Społeczeństwo nieczęsto sięga do takich opracowań. Dotyczy to nie tylko samej młodzieży szkolnej, ale również rodziców. Zdecydowanie większa popularnością cieszą się gotowe streszczenia książek oraz opracowania internetowe. Tam poszukujemy danych informacji. W związku z powyższym, wiele wydawnictw decyduje się na stosowanie formy elektronicznego wydania książek. Jest to alternatywny sposób dotarcia do czytelników. Ciągłe zainteresowanie takimi rodzajami publikacji powoduje, że coraz więcej książek naukowych posiada swoje przekłady elektroniczne. Jest to popularniejszy sposób zasięgania informacji. Niemniej jednak, elektroniczne formy nie dysponują tak bogatymi ilustracjami, jak opracowania pisane. Komputerowe e-booki są również o wiele tańsze. To istotny element zainteresowania społecznego. Brak środków finansowych wymusza wręcz poszukiwane alternatywnych form uzyskiwania informacji naukowych. Komputer nadaje się tutaj wręcz znakomicie.

Nauka języków obcych

Nauczanie języków obcych jest jednym, z podstawowych, zakresów edukacji szkolnej. Już od pierwszych klas, dzieci poznają tajniki konkretnego języka. Najczęściej wybierany jest język angielski. Jest to bowiem najbardziej potrzebny i najbardziej uniwersalny język. Nie ma jednak uwarunkowań, odnośnie prowadzonych zajęć językowych. Równie często spotykamy się z lekcjami języka niemieckiego, czy rosyjskiego. Są to również popularne obszary nauczania. Wszystkie języki przydadzą się w późniejszym życiu. Niemniej jednak, takie niezorganizowanie i rozstrzał w edukacji szkolnej powoduje, że uczniowie wykazują wiele problemów związanych z nauka języków. Często rozpoczynają przygodę z jednym językiem, a zmiana szkoły powoduje również zmianę nauczania języków obcych. W ten sposób trudno mówić o kompleksowym nauczaniu. Uczniowie nie radzą sobie z tak nagłym przejściem. W ten sposób nie mogą również dobrze poznać żadnego języka, a cały proce edukacji pozostawia wiele do życzenia. W chwili obecnej, istnieje konieczność zdawania egzaminów maturalnych z języka obcego. Jest to doskonały sposób udowodnienia niewydolności szkolnictwa. Bez prywatnych zajęć oraz dodatkowych korepetycji nie ma wręcz mowy o pozytywnym zaliczeniu danego testu. Edukacja językowa wymaga zatem wielu przeobrażeń i ujednolicenia swoich działań.

Komputerowe programy edukacyjne

Komputer stanowi podstawowy środek komunikacji oraz rozrywki. Zdecydowania większość dzieci doskonale radzi sobie z obsługą danego urządzenia. W większości rodzin pozostaje przynajmniej jeden komputer z dostępem do Internetu. Dzieci spędzają wolny czas przed monitorem. Ma to zarówno pozytywne, jak i negatywne strony. Za pomocą komputera możliwe jest pozyskiwania dodatkowej wiedzy oraz rozwijanie swoich umiejętności. Na rynku produktów komputerowych istnieje szereg programów pozwalających na tego typu działania. Są to odmienne gry edukacyjne, które jednocześnie kształtują określone postawy, czy podnoszą dana umiejętność. Ciekawym rozwiązaniem jest nauka ortografii, czy matematyki za pomocą programów komputerowych. Poprzez ćwiczenie zapamiętywane są słowa oraz ich pisownia. Każda poprawna odpowiedź to dodatkowy punkt, który pozwala na przejście do kolejnego etapu gry. Programy komputerowe mogą służyć również nauczaniu języków obcych. Dzięki nim, dzieci poznają różnorodne słowa oraz ich pisownię. Wszelkiego rodzaju programy komputerowe mogą zatem pozytywnie wpływać na cały proces edukacji. Dzieci chętnie korzystają z takich rozwiązań. Jest to dobra forma zabawy połączona z podnoszeniem własnych umiejętności. Wystarczy jedynie udostępnić dzieciom owe możliwości rozwijania swoich zdolności.

Pojmowanie oceny przez uczniów

Ocenianie to ważny element procesu nauczania. Stanowi on nie tylko wiedzę na temat postępów danego ucznia. Ocena jest sposobem motywowania uczniów do pracy. W ramach edukacji ocenianych jest wiele aspektów działania uczniów. Najbardziej popularne są klasówki oraz różnorodne prace klasowe. Te oceny pokazują stan opanowania danego materiału. Klasówki maja za zadanie sprawdzić rozumienie problemu, zweryfikować umiejętność rozwiązania problemu. Wszelkiego rodzaju prace weryfikujące podlegają ocenie nauczyciela. Niemniej jednak, oceniać można niemal wszystko. Doskonałą formą oceny jest sprawdzenie ustne wiedzy uczniów. Każda lekcja powinna rozpoczynać się od takiej krótkiej powtórki. W ten sposób można zdobyć pozytywna ocenę w prosty sposób. Uczniowie lubią podobne rozwiązania. Aktywnie biorą udział w prowadzonych powtórzeniach. Ważne jest również odpowiednie ocenianie prac domowych. Wszystkie opracowane materiały powinny zostać ocenione przez nauczyciela. Można również oceniać przygotowanie do zajęć, wystawiać noty za komplet przyborów itp. Zakres oceny jest bardzo szeroki. Należy jednak pamiętać, że złe sposoby oceniania oraz niesprawiedliwe podejście do uczniów, może spowodować zniechęcenie do jakiejkolwiek dalszej pracy. Nauczyciele muszą być zatem bardzo ostrożni w podejmowanych działaniach.

Ważne aspekty edukacji dzieci

Edukacja dzieci mniejszych powinna być zorganizowana całkowicie odmiennie, aniżeli edukacje starszej młodzieży. Dziecko nie jest w stanie pojąć abstrakcyjnych pojęć oraz operować wzorami, czy zasadami postępowania. Nauka dzieci, to przerwanie czynna praca. Wszelkiego rodzaju problemy muszą być rozwiązywane wspólnie oraz podczas aktywności dziecka. Szkoła winna zapewnić możliwości rozwijania tej aktywności. Niestety, brak środków edukacyjnych oraz materiałów nauczania sprawia, że nauczyciele maja ograniczone pole własnego działania. Wiele lekcji i materiałów przygotowują samodzielnie, niemniej jednak nie są w stanie zapewnić wszystkich, potrzebnych, narzędzi pracy. Popularnym sposobem edukacji wczesnoszkolnej są wycieczki. Jest to atrakcyjny sposób przekazywania wiedzy. Podczas wycieczek poznawane są różnorodne zakresy tematyczne. W ten sposób można uczyć biologii, czy geografii, Jest to również rozwiązania, w zakresie poznawania historii. Wycieczki uczą również znaków drogowych oraz zachowania się na drodze. Są to istotne elementy podstawowej edukacji. Nauka zatem bazuje na wszelkiego rodzaju aktywności dzieci. Jest to nieodzowny element procesu nauczania. Dopiero z czasem przechodzi się do bardziej teoretycznego nauczania, niemniej jednak i aktywność jest pożądana w każdym wieku.

Muzyka sposobem na wiele problemów edukacyjnych

Edukacja muzyczna często pozostawiona zostaje na dalszym planie. Jest to jednak bardzo istotny aspekt rozwijania umiejętności oraz postawy dzieci. Muzyka wykorzystywana jest w wielu przypadkach terapii dzieci. Ma ona kojący wpływ na dziecko oraz uczy wielu, praktycznych umiejętności. Nie mówimy tutaj o rozpoznawaniu dźwięków, czy odpowiednim zapisywaniu nut. Ta wiedza ma charakter drugorzędny. Muzyka ma działanie relaksacyjne. Pozwala uczniom na uspokojenie się oraz zrelaksowanie. Dzięki temu lepiej opanowują emocje oraz uczucia. Edukacja muzyczna nie stanowi jednak głównego kierunku nauczania. Jest to raczej element dodatkowy. Niestety, nastawienie na wszelkie przedmioty humanistyczne oraz ścisłe jest zdecydowanie większe. Programy nauczania przewidują bardzo ograniczone zajęcia muzyczne. Dominuje tam raczej poznawanie nut oraz poszczególnych akordów. Nie jest to zatem przyjemny oraz praktyczny przedmiot, a tylko jeden z kolejnych. Dzieci szybko zniechęcają się do muzyki. Nie stanowi ona odskoczni dla innych zajęć. Cały cykl i możliwości muzyczne zostają zatem zaburzone, na rzecz ograniczeń programowych. Trudno się zatem dziwić, że koncerty muzyki klasycznej nie cieszą się popularnością społeczną. Zdecydowanie częściej wybierane są odmienne formy rozrywki i kultury, jak kino, czy koncerty nowoczesne.

Obniżenie wieku rozpoczęcia edukacji szkolnej

W chwili obecnej, edukacja szkolna rozpoczyna się już w wieku 6 lat. Oznacza to, że dzieci wcześniej zaczynają pierwsza klasę. Obniżenie wieku rozpoczęcie szkoły skutkuje wieloma problemami organizacyjnymi i nie tylko. Pierwszym zmartwieniem nauczycieli jest zainteresowanie uczniów tematyka zajęć. Wiadomym jest, że dziecko nie jest przyzwyczajone do wytrzymywania całościowych zajęć. Utrzymanie skupienia stanowi zatem wyzwanie edukacyjne. W prowadzone zmiany przewidują odmienne godziny przerw oraz różnorodność prowadzonych zajęć, niemniej jednak, potrzeba ruchu jest silniejsza. Dzieci małe muszą bowiem szybko i często zmieniać zakresy działania. Wszystkie czynności podlegają znudzeniu, w przypadku dłuższego czasu. Koniecznym jest modyfikowanie tematami zajęć tak, żeby były one atrakcyjne dla uczniów. Szkolnictwo nie przewiduje również stosowania standardowych ocen. Są one negatywnie wpływające na małe dzieci. Konieczne jest zatem korzystanie z oceny opisowej dla rodziców. Każda jednak ocena, w pewien sposób, wpływa na motywacje dziecka do działania. Chęć osiągania lepszych efektów pozwala na zwiększenie zainteresowania oraz poprawę skupienia podczas zajęć. Ocena opisowa jednak nie daje takich rezultatów. Jest to tylko opis postępów dziecka w danym obszarze tematycznym. Małe dzieci niezbyt dobrze czuja się w budynkach szkoły. Kontakt ze starszymi uczniami nie wychodzi im na dobre. Z czasem nabierają pewności i odwagi, niemniej jednak pierwsze okresy bywają bardzo trudne dla 6-latków.

Wielość zmian funkcjonowania szkolnictwa

Szkolnictwo wykazuje największe zakresy zmian organizacyjnych. Każdego niemal roku zauważamy odrębne działania, w poszczególnych zakresach. Wielość zmian powoduje również wielość problemów. Największą zmianą było wprowadzenie niższego wieku rozpoczęcia edukacji szkolnej. Już w wieku 6 lat, dzieci zaczynały uczęszczanie do pierwszej klasy. Takie zjawisko miało swoje zalety oraz wady. Młodsze dzieci zdecydowanie sprawniej oraz lepiej przyswajają przekazywane informacje. Niemniej jednak, małe dzieci trudno wpisać w system szkolnictwa. Nie są one przystosowane do standardowych zajęć lekcyjnych. Uczniowie nie wytrzymują zatem 45-minutowych lekcji oraz nie rozumieją zakresu oceniania. Wprowadzanie tego typu zmian wymaga zatem szeregu przygotowań, o których najczęściej się zapomina. Szkoły nie były przygotowane na przyjęcie małych uczniów. Klasy wyglądały zniechęcająco, a ławki nie odpowiadały niewielkim rozmiarom uczniów. Tego typu problemy istnieją do dziś. Brak środków finansowych hamuje różnorodne rozwiązania, w tym zakresie. Dzieci nadal maja rozpoczynać edukacje szkolną w młodszym wieku, a szkoły nie są wydolne zapewnić odpowiednich warunków nauczania. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku mundurków szkolnych. Ich wprowadzenie finansowali rodzice, niemniej jednak był to wydatek na jeden rok. Szybko zrezygnowano z konieczności noszenia mundurków, nie wiadomo z jakich powodów. Zmiany w szkolnictwie są zatem powszechne i łatwo odwoływane. Stanowią jednak, niejednokrotnie, kosztowne wyzwania dla rodziców.

Podręczniki szkolne w społeczeństwie

Wszelkiego rodzaju edukacje wymaga wręcz różnorodnych podręczników. Jest to nieodzowny element każdego poziomu edukacji. Podręczniki szkolne stanowią zatem nieodzowny element szkolnictwa. Każdego roku szkolnego, rodzice zobligowani są do nabywania kolejnych podręczników. Jest to stosunkowo spory wydatek dla przeciętnej rodziny. Najczęściej bowiem kupujemy nowe opracowania książkowe. Są o bogato ilustrowane publikacje, zawierające również szereg przykładów oraz ćwiczeń. Podręczniki stanowią kompendium wiedzy z danego obszaru tematycznego. Nie są to jednak całkowite opracowania. Ich zadaniem jest zaznajomić uczniów z pewnymi prawidłowościami oraz zainteresować samodzielnym zgłębianiem tematu. Podręczniki szkolne jednak, mimo wielu zabiegów uatrakcyjniających dane książki, nie są punktem zainteresowania uczniów. Po powrocie ze szkoły nie sięgają oni do samodzielnej lektury. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem są komputery, tudzież telewizja. Równie często, przebywanie za znajomymi, zajmuje czas uczniom. Podręczniki spychane są na dalszy plan, a po zakończeniu roku sprzedawane na giełdach podręczników, czy aukcjach internetowych. Rodzice również nie są zadowoleni z danych publikacji. Widza ich nieprzydatność oraz ponoszone koszty. Nie są jednak w stanie zmienić zaistniałej sytuacji, więc podporządkowują się zastanym normom. Jak widać, podręczniki szkolne, stanowią mało cenione oraz mało popularne opracowania ciągłe. Dopiero na poziomie akademickim widać większe zainteresowanie takimi ofertami.