1

2

3

4

5

 

Kim są geniusze?

Zdobywanie wiedzy wymaga poświęcenia dużej ilości czasu i pracy. Istnieją jednak ludzie, którzy posiadają wyjątkowe, wybitne zdolności w danej dziedzinie. Osoby takie nazywane są geniuszami. Geniusz jest to człowiek o wysokiej inteligencji, mogący nierzadko poszczycić się nadzwyczajnymi osiągnięciami. To właśnie geniusze tworzyli wynalazki, bez których dzisiejszy świat nie byłby w stanie istnieć, kreowali dzieła sztuki i popychali rozwój nauki do przodu. Geniusze szybciej się uczą, przychodzi im to z większą łatwością aniżeli przeciętnym ludziom i potrafią wykorzystywać zdobytą wiedzę w oryginalny, twórczy oraz innowacyjny sposób. Wiele osób wybitnie uzdolnionych zajmuje się pracą naukową i osiąga w niej wymierne sukcesy. Według pewnej teorii psychologicznej, mózgi osób genialnych przetwarzają informację w szczególny sposób, który jest znacznie szybszy oraz efektywniejszy. Może to wpływać na ich wybitne osiągnięcia. Nie ma jednoznacznej charakterystyki geniusza ani możliwości zbadania, czy dany człowiek jest genialny. Wiąże się to często z dużo wyższym niż przeciętny ilorazem inteligencji, jednak nie jest on jedynym wyznacznikiem geniuszu. Geniusze są przedmiotem fascynacji społeczeństwa, bohaterami książek, filmów i seriali. Nic w tym dziwnego, w końcu niemal każdy marzy o tym, by nauka przychodziła mu z łatwością.

Czym jest wiedza prawdziwa?

Wiedza prawdziwa jest to bardzo niejednoznaczne pojęcie, które mimo jego funkcjonowania od setek lat, nie ma swojej definicji. Jej wyznacznikiem jest oparcie o wiarygodne informacje. Wiedza taka jest więc zwykle związana z nauką, gdyż prawdziwość informacji potwierdza się zazwyczaj za pomocą rozmaitych badań. Jest to wiedza kojarzona ze szkołą i studiami, w odróżnieniu od tak zwanej wiedzy potocznej, którą zdobywamy przy użyciu doświadczenia. Wiedzę prawdziwą znajdziemy w podręcznikach i publikacjach naukowych, na lekcjach i salach wykładowych. Zdobywa się ją poprzez uczenie się. Warto przy tym pamiętać, że nie każdy uczeń czy student chłonie taką samą wiedzę. Jest to zależne od nastawienia i podejścia danej jednostki. Nie wystarczy chodzić na lekcje, lecz trzeba włożyć pozyskiwanie wiedzy wiele pracy. Warto zagłębiać się w daną dziedzinę, stawiać pytania i poszukiwać na nie odpowiedzi w oparciu o zweryfikowane źródła. Każdy więc, kto chce zdobywać prawdziwą wiedzę, musi nie tylko uczestniczyć w zajęciach, ale również poświęcić sporo czasu na dodatkowe pozyskiwanie informacji. Nie można jednak zapominać o tym, że uczymy się nie dla szkoły, tylko dla siebie i czas poświęcony na naukę oraz rozwój intelektualny nigdy nie będzie czasem straconym. Dlatego prawdziwa wiedza jest wartościowa i cenna.

Jak wybrać szkołę średnią?

Wybór szkoły średniej jest bardzo istotny, gdyż może zadecydować o przyszłej karierze. Uczniowie mieli do niedawna do wyboru licea ogólnokształcące i profilowane, technika oraz zasadnicze szkoły zawodowe. Pierwszy typ szkoły cieszy się największą popularnością wśród młodzieży. Tak zwane ogólniaki to szkoły, w których wszystkie przedmioty prowadzone są na wysokim poziomie. Liceum takie nie przygotowuje jednak do zawodu. Można natomiast wybrać klasę o profilu humanistycznym, ścisłym, czy też biologiczno-chemicznym. Dużym zainteresowaniem cieszą się szkoły, w których istnieją klasy o profilu prawniczym i dziennikarskim. Liceum profilowane różni się od ogólnokształcącego tym, że przygotowuje do zawodu. Oprócz przedmiotów ogólnych uczniowie poznają też przedmioty specjalistyczne. Obecnie jednak wybór takiej szkoły jest niemożliwy, gdyż od 2014 roku licea profilowane przestaną funkcjonować. Osobom chcącym zdobyć zawód i jednocześnie mieć możliwość zdawania egzaminu dojrzałości pozostały czteroletnie technika. To dobry wybór dla tych, którzy wiedzą, czym chcą się zajmować w przyszłości. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego otrzymuje się dyplom technika, więc ma się już konkretne kierunkowe wykształcenie. Dla uczniów nie planujących podejścia do matury dobrym wyborem są zasadnicze szkoły zawodowe. Można po nich podjąć dalsze kształcenie w uzupełniających liceach i technikach.

Jak wybrać kierunek studiów?

Decyzje związane z edukacją bywają trudne. Dobrze wiedzą o tym uczniowie szkół średnich, którzy planują wybór kierunku studiów. Obecnie, aby dostać się na wybraną uczelnię, należy dobrze zdać maturę z określonych przedmiotów. Warto więc wiedzieć wcześniej, co zamierza się studiować, aby dobrze przygotować się do egzaminu dojrzałości. Wybierając kierunek studiów trzeba wziąć pod uwagę zdolności oraz zainteresowania. Osoba pasjonująca się naukami ścisłymi lepiej poradzi sobie na studiach technicznych, zaś miłośnik historii czy poliglota wybierze raczej uniwersytet i studia humanistyczne. Warto także dobrze poznać rynek pracy i panujące na nim tendencje. Niektóre kierunki studiów nie są zbyt przyszłościowe i trudno znaleźć po nich zatrudnienie. Nie znaczy to jednak, że jest to niemożliwe, jednak należy wziąć to pod uwagę, jeżeli planuje się karierę w branży związanej ze studiami. Planując wybór szkoły wyższej, powinno się także dowiedzieć czegoś więcej na temat kadry naukowej i programu zajęć. Na każdej uczelni poziom jest nieco inny i warto mieć to na uwadze, wybierając konkretny uniwersytet czy politechnikę. Podczas wyboru studiów można rozważyć także kilka wyjść awaryjnych, gdyby rekrutacja na wymarzony kierunek zakończyła się niepowodzeniem. Warto wziąć więc pod uwagę kilka różnych możliwości.

Czy dorośli powinni się kształcić?

Wielu dorosłych ludzi sądzi, że skoro skończyli szkołę, nie muszą się już uczyć. Jest to jednak błędne przekonanie. Ze względu na postępujący rozwój nauki, a także zmieniające się potrzeby na rynku pracy, zdobywanie nowej wiedzy jest potrzebne w każdym wieku. W wielu zawodach niezbędne jest nadążanie za zmieniającymi się tendencjami. Trudno wyobrazić sobie lekarza, nauczyciela, prawnika, inżyniera czy informatyka, który przez całe życie bazuje tylko na tym, czego nauczył się w szkole i na studiach. Ciągły rozwój jest niezbędny do tego, aby dobrze wykonywać swoją pracę. Wiele osób zwiększa również swoje kwalifikacje, aby móc pracować na wyższych stanowiskach. Dlatego popularnością cieszą się różnego rodzaju kursy zawodowe i studia podyplomowe, które pozwalają na poszerzenie wiedzy w danej dziedzinie. Warto także śledzić rozmaite publikacje naukowe związane z pracą zawodową, aby wiedzieć, co się dzieje w naszej branży. Nauka w dorosłym wieku nie musi być jednak związana z wykonywanym zawodem. Wiele osób uczęszcza do szkół języków obcych czy na zajęcia rozwijające zainteresowania. Od dłuższego czasu kształcą się także emeryci, uczęszczając na uniwersytety trzeciego wieku.To bardzo dobry wybór dla każdego, kto chce zachować sprawność intelektualną i poznawać nowe rzeczy. Okazuje się więc, że nauka jest przydatna dla każdego, niezależnie od jego wieku.

Edukacja pozaszkolna dla najmłodszych

Wiedza zdobywana w szkole często nie jest wystarczająca. Dzieci mające wiele rozmaitych zainteresowań mogą więc uczyć się także na rozmaitych zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych zarówno przez szkoły, jak i inne instytucje. W wielu szkolnych placówkach prowadzone są rozmaite koła zainteresowań. To doskonałe rozwiązanie dla dzieci, które pasjonują się konkretną dziedziną nauki. Można się tam nauczyć programowania komputerowego, poznać ciekawostki związane z geografią, historią czy biologią oraz rozwiązywać nieszablonowe zadania z zakresu nauk ścisłych. Zajęcia pozaszkolne prowadzone są także w domach kultury i innych tego typu ośrodkach. Dziecko może się tam nauczyć gry na instrumencie, rysunku, śpiewu, tańca czy spróbować swoich sił na scenie teatralnej. To dobry wybór dla uzdolnionych artystycznie maluchów. Ważnym elementem edukacji jest także nauka języków obcych, które w dzisiejszych czasach są bardzo potrzebne. Można się ich uczyć w szkołach językowych i na zajęciach prowadzonych przez absolwentów filologii. Także w wakacje dzieci mogą się wiele nauczyć. Obecnie jest bardzo bogata oferta wyjazdów związanych z konkretnymi zainteresowaniami. Typowe letnie atrakcje są połączone z dodatkowymi zajęciami mającymi na celu poszerzenie wiedzy najmłodszych. To świetny sposób na spędzenie wakacji, gdyż nauka połączona jest z dobrą zabawą.

W jakim wieku najwięcej się uczymy?

Człowiek uczy się przez całe życie, jednak istnieje pewien okres, w którym zdobywa się większość wiedzy. Czasem tym jest dzieciństwo. To właśnie wówczas ludzki umysł jest najbardziej sprawny, a dzieci chłoną wiedzę niczym gąbki. Poprzez socjalizację i zabawę poznają świat i rządzące nimi zasady, uczą się nowych rzeczy, słów i pojęć, nie mając przy tym świadomości tego, jak dużo rzeczy opanowują. Dzięki nauce dzieci przygotowują się do dorosłego życia. Rodzice i opiekunowie uczą maluchy wiedzy o świecie. Kolejnym etapem edukacji dla dziecka jest szkoła podstawowa. To tam zdobywa się podstawy rozmaitych dziedzin nauki. Najpierw uczniowie poznają litery i cyfry, uczą się pisać, czytać i wykonywać proste obliczenia. Następnie wiedzę tę wykorzystują podczas zapoznawania się z wiedzą dotyczącą przyrody, historii, języków, geografii i nauk ścisłych. Okres szkoły to etap, w którym informacje poznane we wczesnym dzieciństwie rozszerzane są o znajomość zależności rządzących otaczającym nas światem. Można więc powiedzieć, że najwięcej uczymy się, będąc dziećmi. Wiedza zdobywana w dorosłym życiu jest poszerzeniem tego, czego dowiedzieliśmy się w młodym wieku. Warto zatem przykładać dużą wagę do edukacji najmłodszych, gdyż dzięki temu dzieci będą się lepiej rozwijać i staną się przygotowane do dorosłości.

Uzależnienie od nauki

Nauka jest niezwykle potrzebna w życiu każdego człowieka. Niestety jednak zdarza się, że ludzie się od niej uzależniają. Wydaje się to niemożliwe, lecz okazuje się, iż istnieje mnóstwo osób, które poświęcają całe dnie na nauce mimo tego, że nie jest im to do niczego potrzebne. Trudno w to uwierzyć, ale psycholodzy podają za przykłady ludzi, którzy potrafili popaść w długi, gdyż zamiast płacić rachunki, wydawali ostatni grosz na podręczniki lub rezygnując z pracy zawodowej, skupiali się na nauce. Niekiedy wynika to z czyjegoś obsesyjnego dążenia do dogłębnego poznania danego tematu. Czasem zaś jest sposobem na radzenie sobie z kompleksami i brakiem poczucia własnej wartości. Część osób w wieku szkolnym spędza zbyt wiele czasu nad książkami ze względu na nadmierny perfekcjonizm i lęk przed porażką Niektórzy poprzez ciągłą naukę uciekają od codziennych problemów, z którymi nie potrafią się uporać. Jeżeli więc zauważymy u siebie nadmierne skupienie na nauce, powinniśmy zastanowić się, czy wynika to z pragnienia zdobywania wiedzy czy dążenia do sukcesów w szkole lub w pracy, czy też jest powiązane z jakimiś głębszymi problemami, które nas trapią. Warto też znaleźć złoty środek i oprócz nauki znaleźć czas na inne zainteresowania, aktywność fizyczną oraz spotkania z rodziną i przyjaciółmi.

Jak się uczyć przedmiotów ścisłych?

Nauka przedmiotów ścisłych ma to do siebie, że trzeba zrozumieć to, czego się uczymy. Warto zatem wiedzieć, jak skutecznie zdobywać wiedzę z takich dziedzin. Bardzo ważna jest wyobraźnia. Ucząc się wzorów, można wizualizować sobie ich wyprowadzanie i obliczenia. W ten sposób łatwiej można zapamiętać je na długo. Można je też powiązać z wyimaginowanymi sytuacjami związanymi z daną dziedziną – próbując poznać reakcje chemiczną, warto wyobrazić sobie jej przebieg i efekty, takie jak chociażby wybuch czy zmianę konsystencji mikstury. Przydatne jest także rysowanie. Każdy element wzoru można zastąpić zabawnym symbolem, który się z nim kojarzy i stworzyć interesującą historię łatwiejszą do zapamiętania aniżeli suche dane. Warto też używać rozmaitych kolorów przy zapisywania takich wzorów, to także sprzyja szybszej nauce. Ciekawym pomysłem jest też tworzenie akronimów, które przydaje się, gdy musimy się nauczyć określonych ciągów słów, na przykład poznając kolejność planet w Układzie Słonecznym czy liczby rzymskie. Z akronimu można ułożyć łatwe do zapamiętania zdanie, które pomoże nam w nauczeniu się ciągu w odpowiedniej kolejności. Dobrym sposobem na szybką naukę jest też powtarzanie sobie informacji w rytm muzyki. W taki sposób będziemy w stanie przypomnieć sobie wzór, gdy tylko zanucimy melodię, której słuchaliśmy w trakcie zdobywania wiedzy.

Duża wiedza – atrybut atrakcyjności

Wiedza jest nie tylko przydatna, ale również sprawia, że jesteśmy bardziej atrakcyjni. W społeczeństwie wciąż panuje stereotypowy pogląd, że osoba o dużej wiedzy to często niedostosowany, zamknięty w sobie samotnik, nie potrafiący odnaleźć się w codziennych realiach. Okazuje się jednak, że to mit, który ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Ludzie o dużej wiedzy radzą sobie lepiej w niemal każdej sytuacji w życiu prywatnym i zawodowym. Oprócz tego są lepiej postrzegani przez otoczenie. Warto zwrócić uwagę na to, że najbardziej prestiżowym zawodem jest profesor akademicki. Okazuje się więc, że osoby trudniące się nauką są szanowane w niemal każdym społeczeństwie. Estymą cieszą się także inni pracownicy naukowi. Oprócz tego duża wiedza sprawia, że lepiej radzimy sobie w pracy. Skutkuje to możliwością zajmowania wysokich stanowisk, wysokimi dochodami i poważaniem u współpracowników. Osoby posiadające szeroką wiedzę z różnych dziedzin są też bardzo atrakcyjne towarzysko. Rozmowa z nimi jest zawsze interesująca, gdyż można się z niej dużo nauczyć i dowiedzieć mnóstwo ciekawych rzeczy. Ktoś taki jest nie tylko częściej zapraszany na spotkania towarzyskie, ale nierzadko również przyciąga dużą uwagę płci przeciwnej. Ludzie wiedzący dużo na różne tematy osiągają więc wiele sukcesów i są pozytywnie postrzegane przez otoczenie.