Czym jest samouctwo?

Nauka i zdobywanie wiedzy kojarzy się zwykle z kształceniem w różnego rodzaju szkołach. Jednak nie tylko tam można posiąść nowe wiadomości oraz umiejętności. Wiele osób poszerza wiedzę samodzielnie, nie korzystając z pomocy dydaktyków. Osoby takie nazywane są samoukami. Samouctwo, zwane także samokształceniem, polega na zaznajamianiu się z daną dziedziną wiedzy we własnym zakresie. Samouctwo to dobre rozwiązanie dla wielu ludzi, którzy pragną poszerzać wiedzę. Można to bowiem robić w każdym miejscu na świecie. Nie każdy niestety posiada dostęp do szkół i kursów, na których można poszerzać wiedzę. Dla takich ludzi samokształcenie jest jedynym sposobem edukacji. Jest to także rozwiązanie dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczęszczać na zajęcia w szkołach czy innych miejscach kształcenia. Samouk może uczyć się w każdym miejscu i o każdej porze. Można więc kształcić się we własnym domu o dowolnej porze, niezależnie od innych aktywności takich, jak praca zawodowa czy inne obowiązki. Samouctwo może być też elementem różnego rodzaju kursów. Niegdyś zdobywano wiedzę na kursach korespondencyjnych, natomiast obecnie popularność zyskują różnego rodzaju kursy i studia wyższe wykorzystujące nowoczesną metodę e-learningu. Samokształcenie jest bardzo ważną częścią takiego systemu kształcenia.

Both comments and pings are currently closed.