Czym jest wiedza prawdziwa?

Wiedza prawdziwa jest to bardzo niejednoznaczne pojęcie, które mimo jego funkcjonowania od setek lat, nie ma swojej definicji. Jej wyznacznikiem jest oparcie o wiarygodne informacje. Wiedza taka jest więc zwykle związana z nauką, gdyż prawdziwość informacji potwierdza się zazwyczaj za pomocą rozmaitych badań. Jest to wiedza kojarzona ze szkołą i studiami, w odróżnieniu od tak zwanej wiedzy potocznej, którą zdobywamy przy użyciu doświadczenia. Wiedzę prawdziwą znajdziemy w podręcznikach i publikacjach naukowych, na lekcjach i salach wykładowych. Zdobywa się ją poprzez uczenie się. Warto przy tym pamiętać, że nie każdy uczeń czy student chłonie taką samą wiedzę. Jest to zależne od nastawienia i podejścia danej jednostki. Nie wystarczy chodzić na lekcje, lecz trzeba włożyć pozyskiwanie wiedzy wiele pracy. Warto zagłębiać się w daną dziedzinę, stawiać pytania i poszukiwać na nie odpowiedzi w oparciu o zweryfikowane źródła. Każdy więc, kto chce zdobywać prawdziwą wiedzę, musi nie tylko uczestniczyć w zajęciach, ale również poświęcić sporo czasu na dodatkowe pozyskiwanie informacji. Nie można jednak zapominać o tym, że uczymy się nie dla szkoły, tylko dla siebie i czas poświęcony na naukę oraz rozwój intelektualny nigdy nie będzie czasem straconym. Dlatego prawdziwa wiedza jest wartościowa i cenna.

Both comments and pings are currently closed.