Dobre efekty w nauce

Współczesny człowiek uczy się dosłownie całe życie. Nierzadko jednak lepsze efekty przynosi nauka w praktyce niż wykuwanie materiału, tak typowe w szkole czy nawet na uczelni. Co zatem można zrobić, żeby czas spędzony w szkole nie był stracony, a uczeń wyniósł z lekcji możliwie najwięcej? Wiele w tej do zdziałania mają sami nauczyciele, którzy powinni zainteresować wykładanym przez siebie przedmiotem. Ale nie mniej ważne jest też zaangażowanie uczniów. Do pracy mogą ich zachęcić zajęcia praktyczne, oglądanie filmów edukacyjnych oraz wszelkie aktywności angażujące uwagę. Nie można też zapominać o niezwykłej wadze powtórek. Regularnie utrwalany materiał o wiele łatwiej zapada w pamięć. Uczeń o wiele lepiej zaczyna też go rozumieć. Chociaż mawia się, że skuteczna nauka powinna być bezstresowa, to jednak nie jest to do końca prawda. Uczeń powinien być również kontrolowany i właśnie temu służą liczne sprawdziany i testy z obowiązującego materiału. Tu jednak wciąż zadziałać mogą nauczyciele. Zamiast wymagać od uczniów sztywnych regułek i definicji, mogą przygotować w teście zadania wymagające myślenia czy kojarzenia faktów. Takie zadania tekstowe również w dużym stopniu sprzyjają utrwaleniu materiału. Dobra ocena z takiego nietypowego testu może znacznie zaś podbudować samoocenę ucznia i jego wiarę w siebie.

Both comments and pings are currently closed.