Edukacja w Polsce

W naszym kraju pierwszym etapem kształcenia w ramach systemu oświaty są przedszkola, do których uczęszczają dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Kolejnym etapem jest szkoła podstawowa, w której nauka trwa sześć lat. Przez pierwsze trzy lata odbywa się kształcenie zintegrowane, które wyróżnia się brakiem podziału na poszczególne przedmioty. Dzieci są wówczas uczone przez jednego nauczyciela, który jest jednocześnie wychowawcą. W starszych klasach występują już konkretne przedmioty prowadzone przez wyspecjalizowanych nauczycieli. Szkoła podstawowa jest zakończona sprawdzianem wiedzy. Kolejnym etapem nauczania jest trzyletnie gimnazjum, w którym pojawiają się kolejne przedmioty nauczania. Pod koniec ostatniej klasy uczniowie zdają egzamin gimnazjalny. Jego wyniki są bardzo istotne, gdyż wpływają na rekrutację do szkoły średniej. Szkoły ponadgimnazjalne dzielą się na kilka typów. Pierwszy to liceum ogólnokształcące, trzeci zaś to liceum profilowane – w obu tych szkołach kształcenie trwa trzy lata. Kolejnym rodzajem szkoły średniej jest czteroletnie technikum. Innym typem jest zasadnicza szkoła zawodowa, której ukończenie nie umożliwia przystąpienia do egzaminu maturalnego – można ją zdać po ukończeniu technikum lub liceum uzupełniającego. Istnieją też szkoły specjalne. Ostatnim etapem są szkoły policealne. Studia wyższe w Polsce nie są zaliczane do systemu oświaty.

Both comments and pings are currently closed.