Jak wybrać szkołę średnią?

Wybór szkoły średniej jest bardzo istotny, gdyż może zadecydować o przyszłej karierze. Uczniowie mieli do niedawna do wyboru licea ogólnokształcące i profilowane, technika oraz zasadnicze szkoły zawodowe. Pierwszy typ szkoły cieszy się największą popularnością wśród młodzieży. Tak zwane ogólniaki to szkoły, w których wszystkie przedmioty prowadzone są na wysokim poziomie. Liceum takie nie przygotowuje jednak do zawodu. Można natomiast wybrać klasę o profilu humanistycznym, ścisłym, czy też biologiczno-chemicznym. Dużym zainteresowaniem cieszą się szkoły, w których istnieją klasy o profilu prawniczym i dziennikarskim. Liceum profilowane różni się od ogólnokształcącego tym, że przygotowuje do zawodu. Oprócz przedmiotów ogólnych uczniowie poznają też przedmioty specjalistyczne. Obecnie jednak wybór takiej szkoły jest niemożliwy, gdyż od 2014 roku licea profilowane przestaną funkcjonować. Osobom chcącym zdobyć zawód i jednocześnie mieć możliwość zdawania egzaminu dojrzałości pozostały czteroletnie technika. To dobry wybór dla tych, którzy wiedzą, czym chcą się zajmować w przyszłości. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego otrzymuje się dyplom technika, więc ma się już konkretne kierunkowe wykształcenie. Dla uczniów nie planujących podejścia do matury dobrym wyborem są zasadnicze szkoły zawodowe. Można po nich podjąć dalsze kształcenie w uzupełniających liceach i technikach.

Both comments and pings are currently closed.