Komputerowe programy edukacyjne

Komputer stanowi podstawowy środek komunikacji oraz rozrywki. Zdecydowania większość dzieci doskonale radzi sobie z obsługą danego urządzenia. W większości rodzin pozostaje przynajmniej jeden komputer z dostępem do Internetu. Dzieci spędzają wolny czas przed monitorem. Ma to zarówno pozytywne, jak i negatywne strony. Za pomocą komputera możliwe jest pozyskiwania dodatkowej wiedzy oraz rozwijanie swoich umiejętności. Na rynku produktów komputerowych istnieje szereg programów pozwalających na tego typu działania. Są to odmienne gry edukacyjne, które jednocześnie kształtują określone postawy, czy podnoszą dana umiejętność. Ciekawym rozwiązaniem jest nauka ortografii, czy matematyki za pomocą programów komputerowych. Poprzez ćwiczenie zapamiętywane są słowa oraz ich pisownia. Każda poprawna odpowiedź to dodatkowy punkt, który pozwala na przejście do kolejnego etapu gry. Programy komputerowe mogą służyć również nauczaniu języków obcych. Dzięki nim, dzieci poznają różnorodne słowa oraz ich pisownię. Wszelkiego rodzaju programy komputerowe mogą zatem pozytywnie wpływać na cały proces edukacji. Dzieci chętnie korzystają z takich rozwiązań. Jest to dobra forma zabawy połączona z podnoszeniem własnych umiejętności. Wystarczy jedynie udostępnić dzieciom owe możliwości rozwijania swoich zdolności.

Both comments and pings are currently closed.