Obniżenie wieku rozpoczęcia edukacji szkolnej

W chwili obecnej, edukacja szkolna rozpoczyna się już w wieku 6 lat. Oznacza to, że dzieci wcześniej zaczynają pierwsza klasę. Obniżenie wieku rozpoczęcie szkoły skutkuje wieloma problemami organizacyjnymi i nie tylko. Pierwszym zmartwieniem nauczycieli jest zainteresowanie uczniów tematyka zajęć. Wiadomym jest, że dziecko nie jest przyzwyczajone do wytrzymywania całościowych zajęć. Utrzymanie skupienia stanowi zatem wyzwanie edukacyjne. W prowadzone zmiany przewidują odmienne godziny przerw oraz różnorodność prowadzonych zajęć, niemniej jednak, potrzeba ruchu jest silniejsza. Dzieci małe muszą bowiem szybko i często zmieniać zakresy działania. Wszystkie czynności podlegają znudzeniu, w przypadku dłuższego czasu. Koniecznym jest modyfikowanie tematami zajęć tak, żeby były one atrakcyjne dla uczniów. Szkolnictwo nie przewiduje również stosowania standardowych ocen. Są one negatywnie wpływające na małe dzieci. Konieczne jest zatem korzystanie z oceny opisowej dla rodziców. Każda jednak ocena, w pewien sposób, wpływa na motywacje dziecka do działania. Chęć osiągania lepszych efektów pozwala na zwiększenie zainteresowania oraz poprawę skupienia podczas zajęć. Ocena opisowa jednak nie daje takich rezultatów. Jest to tylko opis postępów dziecka w danym obszarze tematycznym. Małe dzieci niezbyt dobrze czuja się w budynkach szkoły. Kontakt ze starszymi uczniami nie wychodzi im na dobre. Z czasem nabierają pewności i odwagi, niemniej jednak pierwsze okresy bywają bardzo trudne dla 6-latków.

Both comments and pings are currently closed.