Pasja jest niezbędna w nauczaniu

Szkoła nawet dobrym uczniom nie zawsze kojarzy się dobrze. Ściśle określony program nauczania, sztywne trzymanie się rozkładu, omawianie z góry narzuconych tematów i lektur nie tyle kształci, co pozbawia uczniów umiejętności abstrakcyjnego myślenia. Nie jest modne wciąganie ucznia w dyskusje i polemiki. Zamiast tego ma dobrze znać treści z syllabusa oraz dobrze przeczuwać, jakich odpowiedzi oczekuje się w kluczu. Niestety programu nauczania nie można za bardzo zmienić, ale wiele w szkole do powiedzenia mają tez nauczyciele, którzy mogą uczniom wyłożyć materiał w nawet bardzo niekonwencjonalny sposób. Dobre efekty może przynieść przede wszystkim łączenie teorii z praktyką. Skuteczne może być tak samo ćwiczenie po zapoznaniu się z teorią, jak również i dochodzenie do teorii poprzez praktykę. To jednak nie wszystko. Nauczyciele mogą korzystać z bogatej oferty dodatkowych materiałów edukacyjnych. Filmy, quizy, krzyżówki, mogą zaś utrwalić przez zabawę wiedzę. Dobry nauczyciel z pasją nie powinien jednak traktować swoich podopiecznych również zbyt łagodnie. Powinien oczywiście zachęcać do nauki, ale nie bez znaczenia jest też stałe kontrolowanie postępu w nauce. Sprawdziany mają przecież nie tylko dać uczniowi ocenę, ale również wskazać, na jakim etapie w zdobywaniu wiedzy aktualnie się znajduje.

Both comments and pings are currently closed.