Pojmowanie oceny przez uczniów

Ocenianie to ważny element procesu nauczania. Stanowi on nie tylko wiedzę na temat postępów danego ucznia. Ocena jest sposobem motywowania uczniów do pracy. W ramach edukacji ocenianych jest wiele aspektów działania uczniów. Najbardziej popularne są klasówki oraz różnorodne prace klasowe. Te oceny pokazują stan opanowania danego materiału. Klasówki maja za zadanie sprawdzić rozumienie problemu, zweryfikować umiejętność rozwiązania problemu. Wszelkiego rodzaju prace weryfikujące podlegają ocenie nauczyciela. Niemniej jednak, oceniać można niemal wszystko. Doskonałą formą oceny jest sprawdzenie ustne wiedzy uczniów. Każda lekcja powinna rozpoczynać się od takiej krótkiej powtórki. W ten sposób można zdobyć pozytywna ocenę w prosty sposób. Uczniowie lubią podobne rozwiązania. Aktywnie biorą udział w prowadzonych powtórzeniach. Ważne jest również odpowiednie ocenianie prac domowych. Wszystkie opracowane materiały powinny zostać ocenione przez nauczyciela. Można również oceniać przygotowanie do zajęć, wystawiać noty za komplet przyborów itp. Zakres oceny jest bardzo szeroki. Należy jednak pamiętać, że złe sposoby oceniania oraz niesprawiedliwe podejście do uczniów, może spowodować zniechęcenie do jakiejkolwiek dalszej pracy. Nauczyciele muszą być zatem bardzo ostrożni w podejmowanych działaniach.

Both comments and pings are currently closed.