Rozpad całej rodziny

Z dniem 1 maja 2000 roku, gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej maja tego roku wiele państw członkowskich otworzyło swoje rynki pracy dla cudzoziemców, Jednak zdaniem Komisji Europejskiej wydarzenie te nie miało dużego wpływu na sytuacje zatrudnienia cudzoziemcom Według wielu badań jedną z rzeczy, która jednak się zmieniał to wiek osób opuszczających Polskę. Po otworzeniu granic pojawiły się możliwości podjęcia prac sezonowych, z której zaczęły korzystać osoby młode od lat 18 do 27. Większość z tych ludzi to osoby wykształcone. Pierwszym z takich krajów była Wielka Brytania i Irlandia. Wówczas w ciągu roku przybyło tam od 100 do 200 tys. Polaków. Najpopularniejszymi pracami były prace sezonowe legalne. Podejmowali je ludzie w różnym wieku, przede wszystkim stało się to możliwością dla ludzi młodych, studentom zarobienia pieniędzy na dalsze studia, możliwość poznania nowej kultury. Dla osób starszych była to jedyna forma zarobienia na utrzymanie rodziny na wystarczającym poziomie. Polacy znajdowali zatrudnienie w budownictwie, rolnictwie, hotelarstwie czy tez w gastronomii. Pojawiły się również prace w pomocy społecznej. I wówczas pod naporem takich wyjazdów bardzo często zapominano o tych osobach pozostających w kraju. A głównie o dzieciach w wieku szkolny. Na początku procesu migracji nikt w szkołach nie zastanawiał się jak taki wyjazd rodzica będzie miał wpływ na dziecko.

Both comments and pings are currently closed.