Wielość zmian funkcjonowania szkolnictwa

Szkolnictwo wykazuje największe zakresy zmian organizacyjnych. Każdego niemal roku zauważamy odrębne działania, w poszczególnych zakresach. Wielość zmian powoduje również wielość problemów. Największą zmianą było wprowadzenie niższego wieku rozpoczęcia edukacji szkolnej. Już w wieku 6 lat, dzieci zaczynały uczęszczanie do pierwszej klasy. Takie zjawisko miało swoje zalety oraz wady. Młodsze dzieci zdecydowanie sprawniej oraz lepiej przyswajają przekazywane informacje. Niemniej jednak, małe dzieci trudno wpisać w system szkolnictwa. Nie są one przystosowane do standardowych zajęć lekcyjnych. Uczniowie nie wytrzymują zatem 45-minutowych lekcji oraz nie rozumieją zakresu oceniania. Wprowadzanie tego typu zmian wymaga zatem szeregu przygotowań, o których najczęściej się zapomina. Szkoły nie były przygotowane na przyjęcie małych uczniów. Klasy wyglądały zniechęcająco, a ławki nie odpowiadały niewielkim rozmiarom uczniów. Tego typu problemy istnieją do dziś. Brak środków finansowych hamuje różnorodne rozwiązania, w tym zakresie. Dzieci nadal maja rozpoczynać edukacje szkolną w młodszym wieku, a szkoły nie są wydolne zapewnić odpowiednich warunków nauczania. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku mundurków szkolnych. Ich wprowadzenie finansowali rodzice, niemniej jednak był to wydatek na jeden rok. Szybko zrezygnowano z konieczności noszenia mundurków, nie wiadomo z jakich powodów. Zmiany w szkolnictwie są zatem powszechne i łatwo odwoływane. Stanowią jednak, niejednokrotnie, kosztowne wyzwania dla rodziców.

Both comments and pings are currently closed.